Thống kê
Hôm nay : 598
Tháng 01 : 10.611
Năm 2021 : 10.611
Kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ  trong nhà trường”

Kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường”

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”;Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường,          Trường Mầm non Đông Hoàng xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề ...