Thống kê
Hôm nay : 412
Tháng 01 : 8.446
Năm 2021 : 8.446
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường”

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường,

          Trường Mầm non Đông Hoàng xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ” trong nhà trường

 

KE HOACH CDE PHONG CHỐNG BẠO HÀNH TRẺ MN DÔNG HOÀNG (1).doc

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ

trong nhà trường”

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PGDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường,

          Trường Mầm non Đông Hoàng xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ” trong nhà trường với những nội dung sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

       - Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường.
- 100% CB,GV,NV trong trường được nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo hành trẻ; được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo hành, biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành trẻ theo quy định.

      - 100% gia đình trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau.

   2. Yêu cầu:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của CBGV NV, người lao động và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng, chống bạo hành trẻ, biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành trẻ.

      - Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự trường học và các biện pháp phòng, chống bạo hành trẻ em; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Phòng Giáo dục& Đào tạo, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình nhằm đảm bảo an toàn, phòng ngừa hỗ trợ, can thiệp kịp thời trong công tác phòng chống bạo hành trẻ.
- Chủ động phòng ngừa, không để có những hành động bạo hành trẻ em trong nhà trường.

II. Nội dung

  1. Tổ chức rà soát, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường.

        Ban giám hiệu nhà trường rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn trong trường học như: Việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường: Ứng xử của  CBGV NV, người lao động với trẻ, của phụ huynh, khách đến trường với trẻ và ứng xử giữa trẻ với trẻ. Trên cơ sở đó uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện lệch lạc; biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ của CBGV NV, người lao động trong nhà trường.

2. Hướng dẫn CBGV NV, người lao động thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ.

          Tiếp tục quán triệt tới CBGV NV Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, Quyết định số 5886/QĐ- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 993/CT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; Công văn số 780/SGDĐT-GDMN ngày 01/12/2017 của Sở GD&ĐT Thái Bình về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở GDMN; Công văn 149/PGDĐT ngày 04/12/2017; Công văn số 207/PGDĐT ngày 07/11/2019 của Phòng GD&ĐT Đông Hưng về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Kế hoạch số 07/KH-GDĐT ngày 06/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 60/GDĐT ngày 08/4/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hưng về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN. Hướng dẫn CBGV NV, người lao động thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ theo Nghị định số 80/2017/ NĐ- CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

          Tổ chức cho CBGVNV, người lao động ký cam kết đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và chống bạo hành trẻ.

3. Xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, thân thiện trong nhà trường, gia đình, cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội của trẻ.

Nhà trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng để xây dựng môi trường trong và ngoài nhà trường (bao gồm môi trường vật chất và môi trường xã hội) đảm bảo lành mạnh, an toàn, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội của trẻ thông qua công tác tuyên truyền, qua các hoạt động phối hợp với gia đình, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Thường xuyên kiểm tra các hệ điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, hệ thống thoát hiểm, đường dây điện, ổ điện trong và ngoài lớp học, hệ thống tủ ga, bếp ga, van, ống dẫn ga..., kịp thời phát hiện các yếu tố gây mất an toàn cho trẻ và có các biện pháp khắc phục.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường.

         Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ công tác nuôi dưỡng, đặc biệt là nguồn gốc thực phẩm, người tiếp phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài nhà trường.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường theo thẩm quyền. Phối hợp với các cấp, các ngành xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời tôn vinh, tuyên dương những tấm gương nhà giáo tiêu biu có lương tâm, trách nhiệm, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu.

5. Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ và cộng đồng về mối nguy hiểm của bạo hành trẻ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ trong việc phối hợp và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho trẻ trong nhà trường; chú trọng việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên về kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ. Các hình ảnh thông tin, tư liệu tuyên truyền được lưu trữ, đăng tải, quảng bá qua các kênh và được trang trí tại bảng tuyên truyền của nhà trường, góc tuyên truyền của các nhóm lớp đảm bảo đa dạng hình thức, phong phú về nội dung, dễ quan sát... Kết hợp tuyên truyền qua các cuộc họp phụ  huynh toàn trường.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo hành trẻ cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; nghiên cứu, thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo hành trẻ, biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành, biện pháp can thiệp sớm khi xảy ra bạo hành trong nhà trường.

- Tăng cường áp dụng các biện pháp giáo dục tích cực, kỹ năng ứng xử với các tình huống bạo hành trẻ cho CBGVNV.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, nhà trường - gia đình - cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Chỉ đạo thực hiện các hình thức giám sát trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ như: Qua hệ thống camera của nhà trường; thực hiện giám sát chéo giữa GV các nhóm, lớp; phát động phụ huynh giám sát, phát hiện thông qua hòm thư góp ý của nhà trường…

- Rà soát các nội dung tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên, nhân viên; tổ chức bồi dưỡng các nội dung còn hạn chế, trong đó chú trọng bồi dưỡng nâng cao đạo đức nhà giáo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, người lao động; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ, người chăm sóc trẻ về kiến thức kỹ năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về các kỹ năng phòng, chống, bạo hành trẻ ngay sau khi tập huấn ở huyện.

- Xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường (bao gồm môi trường vật chất và môi trường tâm lý, xã hội) đảm bảo lành mạnh, an toàn, thân thiện đối với trẻ.

- Tổ chức cho 100% CBGVNV ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ, không bạo hành trẻ.

- Chủ động cung cấp thông tin liên quan đến bạo hành trẻ và vi phạm đạo đức nhà giáo cho Phòng GD&ĐT và các ban ngành có liên quan.

2. Đối với các tổ chức, đoàn thể:

* Tổ chức Công đoàn:

- Phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn và công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong nhà trường. Nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của đoàn viên để kịp thời can thiệp, động viên, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, có nguy cơ dẫn đến bạo hành trẻ.

- Tham mưu, tổ chức các hình thức thi đua, khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình, những đoàn viên thực hiện tốt, có sức lan tỏa lớn trong nhà trường.

- Phát động đoàn viên quan tâm, tìm hiểu, đỡ đầu, giáo dục học sinh cá biệt, biết cảm thông, không quát nạt, bạo hành học sinh, không để học sinh đánh nhau.

* Tổ chức Đoàn thanh niên:

- Tham gia giám sát các hoạt động của công tác phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, sôi nổi hoặc các trò chơi để thu hút GV NV và học sinh tham gia, tạo sự đoàn kết, thân ái, kết hợp giáo dục phòng tránh bạo hành trẻ.

3. Đối với giáo viên, nhân viên:

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức pháp luật để thực hiện, áp dụng trong thực tiễn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ về các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ, phòng chống bạo hành trẻ bằng nhiều hình thức như qua bảng tuyên truyền của nhóm, lớp, qua cổng thông tin điện tử của nhà trường, qua mạng xã hội như facebook, zalo…

- Thực hiện ký cam kết với Ban giám hiệu nhà trường về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”.

- Không quát mắng, dọa nạt, lăng mạ, xúc phạm, cô lập, xua đuổi hoặc có các hành vi đánh đập, trừng phạt gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ.

- Đảm bảo đối xử công bằng với các trẻ, quan tâm tới những trẻ khuyết tật, tự kỷ, tăng động, trẻ nhận thức chậm, trẻ có hoàn cảnh khó khăn…

- Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, giáo dục trẻ biết thương yêu, đoàn kết, không đánh chửi nhau… trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ. Tổ chức  hoạt động vui chơi, các trò chơi dân gian bổ ích cho trẻ tham gia để tránh các hành vi bạo hành trẻ.

4. Đối với phụ huynh học sinh:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc thực hiện, áp dụng các biện pháp phòng chống bạo hành trẻ.

- Tham gia đầy đủ các buổi truyền thông, các cuộc họp do nhà trường tổ chức.

- Thường xuyên theo dõi, bảo vệ con em mình, phát hiện các biểu hiện tiêu cực và đề xuất, kiến nghị với nhà trường thông qua các hình thức như: Góp ý trực tiếp với Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên; thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc thông qua hòm thư góp ý của nhà trường.

- Làm tốt công tác giáo dục, nhắc nhở con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…

- Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.

- Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để trao đổi kinh nghiệm và những vấn đề nảy sinh về tình cảm, hành vi, cử chỉ hoặc thân thể của trẻ, các biểu hiện bất thường của trẻ để có biện pháp can thiệp, giúp đỡ trẻ kịp thời.

IV. Thời gian thực hiện:

 Thời gian thực hiện chuyên đề từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020.

V. Kinh phí thực hiện

 Kinh phí thực hiện Chuyên đề được bố trí trong dự toán chi ngân sách của nhà trường, từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” của trường Mầm non Đông Hoàng. Yêu cầu CBGVNV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan