Thống kê
Hôm nay : 71
Tháng 05 : 4.331
Năm 2022 : 35.838

Lớp 3 tuổi A thực hiện chuyên đề giáo dục

Hoạt động giáo dục, lĩnh vực phát triển nhận thức (toán). Do cô giáo Nhâm Thị Hằng_ lớp 3 tuổi A thực hiện

Đề tài: so sánh kích thước của 2 đối tượng ( dài hơn, ngắn hơn)


Tác giả: Lại Thị Trà