Thống kê
Hôm nay : 51
Tháng 06 : 1.223
Năm 2021 : 70.433
Hội thi giáo viên nuôi, dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020

Hội thi giáo viên nuôi, dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên, đồng thời tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ ...